ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

در این مطلب از سایت میرممد براتون تکه کد آپدیت ورژن webBrowser رو میذارم.

کد :

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            var appName = Process.GetCurrentProcess().ProcessName + ".exe";
            SetIE8KeyforWebBrowserControl(appName);
        }
        private void SetIE8KeyforWebBrowserControl(string appName)
        {
            RegistryKey Regkey = null;
            try
            {
                // For 64 bit machine
                if (Environment.Is64BitOperatingSystem)
                    Regkey = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Internet Explorer\\MAIN\\FeatureControl\\FEATURE_BROWSER_EMULATION", true);
                else  //For 32 bit machine
                    Regkey = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWARE\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\\FeatureControl\\FEATURE_BROWSER_EMULATION", true);

                // If the path is not correct or
                // if the user haven't priviledges to access the registry
                if (Regkey == null)
                {
                    MessageBox.Show("Application Settings Failed - Address Not found");
                    return;
                }

                string FindAppkey = Convert.ToString(Regkey.GetValue(appName));

                // Check if key is already present
                if (FindAppkey == "8000")
                {
                    MessageBox.Show("Required Application Settings Present");
                    Regkey.Close();
                    return;
                }

                // If a key is not present add the key, Key value 8000 (decimal)
                if (string.IsNullOrEmpty(FindAppkey))
                    Regkey.SetValue(appName, unchecked((int)0x1F40), RegistryValueKind.DWord);

                // Check for the key after adding
                FindAppkey = Convert.ToString(Regkey.GetValue(appName));

                if (FindAppkey == "8000")
                    MessageBox.Show("Application Settings Applied Successfully");
                else
                    MessageBox.Show("Application Settings Failed, Ref: " + FindAppkey);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Application Settings Failed");
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
            finally
            {
                // Close the Registry
                if (Regkey != null)
                    Regkey.Close();
            }
        }

امیدوارم کاربردی باشه براتون.اگر سوالی بود از بخش نظرات بپرسید.

 


میرممد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مطالب علمی دلنوشته های یک حواری مارکت سنتر ایرانیان حس سکوت آموزشگاه مراقبت و زیبایی کوله پشتی های جدید events Official Web Amir Arta دانلود آهنگ غمگین معرفی کالا پارسام